Chronische vermoeidheid

 
Chronische vermoeidheid is een ingewikkeld onderwerp waar de meningen over verdeeld zijn. Het Chronische Vermoeidheids Syndroom (CVS), ook wel ME genoemd (Myalgische Encefalomyelitis), is een tamelijk onbegrepen aandoening waar tot op de dag van vandaag geen remedie voor is gevonden. Daarnaast is er de Burn-out, een situatie van met name psychische uitputting, die vaak verward wordt met depressie of overspannenheid.

Hoewel het hier om twee verschillende aandoeningen gaat, hebben beide gemeen dat er sprake is van zware vermoeidheid of uitputting. Daarnaast gaat het in beide gevallen om begrippen waarin veel gradaties en symptomen te onderscheiden zijn. Met andere woorden: de ene persoon met CVS kan een totaal ander ziektebeeld hebben dan de ander en toch onder hetzelfde label vallen.

Coaching en individuele training bij chronische vermoeidheid
Vanuit mijn eigen jarenlange ervaring met chronische vermoeidheid ben ik tot de overtuiging gekomen dat een combinatie van coaching en individuele i-training het herstel bij dergelijke aandoeningen enorm kan bevorderen. Ik ga daarbij niet uit van een ‘gouden formule’ die voor iedereen werkt, juist ook vanwege de verscheidenheid aan klachten. Een specifiek op de betreffende persoon en situatie afgestelde aanpak is naar mijn idee altijd de beste benadering. 

I-Training & Coaching | info@itraining.nu | Tel. 06-20768640